Stadiul implementării SDL GAL Mara-Gutâi în Octombrie 2020
 • 34 Apeluri de selecție proiecte lansate
 • 48 proiecte depuse la GAL
 • 29 proiecte selectate de GAL în valoare publicã de 1.910.387,98  Euro, ceea ce reprezintã 98,86 % din valoarea SDL
 • 28 proiecte contractate, valoare nerambursabilã: 1.877.130 Euro, ceea ce reprezintã 97,14 % din valoarea SDL
 • 1.147.247,75 Euro-sumã plãtitã în cadrul contractelor de finanțare semnate de beneficiarii GAL, ceea ce reprezintã 59,36 % din valoarea SDL
 • 21 activitãţi de promovare a SDL în localitãţile din teritoriul GAL
 • 2 Grupuri de lucru pe temele: 1) Dezvoltarea exploataţiilor agricole şi Cooperare în teritoriul GAL Mara-Gutâi şi 2) Înființarea de forme asociative în teritoriul GAL Mara-Gutâi
 • 3 Activitãţi de informare cu privire la rezultatele şi stadiul implementãrii SDL, în decembrie 2018 şi noiembrie 2019 si iulie 2020
 • un spot TV de promovare difuzat la TV Sighet, 100 difuzãri
 • anunţuri în presa online, pe site-ul www.maramedia.ro
 • informarea la sediul GAL a peste 146 persoane
 • instruiri ale angajaților şi liderilor locali ai GAL Mara-Gutâi: 2 instruiri angajaţi şi 3 seminarii de instruire pentru liderii locali
 • site-ul GAL actualizat în permanenţã
 • participări la acțiunile RNDR, FNGAL şi la întâlniri organizate de AM PNDR, AFIR
 • tiparirea de materiale de animare si publicitate
 • organizarea a 2 sarbatori locale

Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020, pentru perioada 2020-2021

Asociaţia Grupul de Acţiune Localã Mara-Gutâi beneficiază de fonduri nerambursabile pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020.

În cadrul proiectului de funcţionare şi animare vor fi organizate următoarele activităţi:

 • Acțiuni de animare prin activitãţi de informare şi grupuri de lucru
 • Instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL
 • Găzduirea şi actualizarea Site-ului web GAL
 • Realizare de materiale de animare şi publicitate
 • Realizare şi difuzare spot TV/film informare de scurtã duratã
 • Organizarea de sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente

Asociaţia Grupul de Acţiune Localã Mara-Gutâi beneficiază de fonduri nerambursabile pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016.

În cadrul proiectului de funcţionare şi animare vor fi organizate următoarele activităţi:

 • Activități de promovare, informare şi animare a teritoriului
 • Instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL
 • Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL
 • Participarea la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală şi reţele europene
 • Organizarea de sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente
 • Găzduirea şi actualizarea Site-ului web GAL
 • Realizare şi difuzare spot TV
 • Anunțuri în presa online
Close Menu