artizanat costume populare mobilier rustic

Asociația "Grupul de Acțiune Locală Mara - Gutâi"

Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi are ca scop dezvoltarea durabilă a teritoriului Mara-Gutâi cu implicarea actorilor privaţi, publici, prin acţiuni care să le permită creşterea atractivităţii teritoriului şi a viabilităţii economice, dezvoltarea de parteneriate precum şi dezvoltarea abilităţilor locale.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi este un areal distinct din Maramureşul istoric, aşezat în Depresiunea Maramureşului, pe valea Râului Mara şi în Munţii Gutâi de unde râul îşi captează apele. Varietatea formelor de relief – platouri de lavă, conuri vulcanice, abrupturi stâncoase cu forme bizare dezvăluie o lume aparte, enigmatică, diferită de cea a altor munţi. Zona este căutată pentru peisajele sale mozaicate, formate din păduri naturale, pajişti montane, tinoave şi mlaştini oligotrofe de mare importanţă din punct de vedere al biodiversităţii,dar şi pentru istoricul localităţilor incluse şi moştenirea culturală ce le conferă unicitatea. Tradiţiile şi obiceiurile păstrate cu sfinţenie, construcţiile specifice civilizaţiei lemnului, adaugă zonei un potenţial cultural deosebit de valoros. Teritoriul GAL Mara-Gutâi este un areal distinct - o zonă în care civilizaţia rurală cu accente arhaice convieţuieşte în armonie cu natura.

 

Spaţiul rural din zona Mara-Gutâi din judeţul Maramureş este o zonă omogenă, cu identitate proprie, reprezentativă pentru zonele montane din ecoregiunea Carpaţi şi include comunele: Bârsana, Budeşti, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Vadu Izei şi oraşul Cavnic. Comunităţile sunt bine conservate din punct de vedere al moştenirii culturale şi deţin un capital natural deosebit de important din punct de vedere peisagistic şi al biodiversităţii. Teritoriul găzduieşte 9 arii protejate din care 6 sunt monumente ale naturii şi are teritorii incluse în 4 situri Natura 2000.

Beneficiul înfiinţării Grupului de Acţiune Locală (GAL) Mara-Gutâi îl constituie posibilitatea accesării fondurilor FEADR, progresul social condiţionat de recunoaştere şi admitere a nevoilor fiecărui individ, protejarea eficientă a mediului, utilizarea raţională a rezervelor naturale, creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea culturală şi păstrarea tradiţiilor, fructificarea potenţialului turistic al zonei.


Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta informatiilor apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.

Copyright 2012 © Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi »

free counter