Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/webpaged/gal-maragutai.ro/config.php on line 17
Asociatia "Grupul de Actiune Locala Mara-Gutai" artizanat costume populare mobilier rustic

Scrierea Strategiei de Dezvoltare Localã a GAL Mara-Gutâi pentru perioada 2014-2020

În perioada 30.12.2015-30.03.2016, Asociația Grupul de Acțiune Locala (GAL) Mara-Gutâi, Maramureș implementează proiectul cu titlul: Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a GAL Mara-Gutâi, judeţul Maramureş, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Măsura 19 LEADER, Sub-Măsura 19.1, Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală, Decizie de finanțare: Nr. D191000000115662600001 / 30.12.2015.

Amplasamentul proiectului: Unitățile Administrativ Teritoriale din teritoriul Grupului de Acţiune Localã Mara-Gutâi sunt: Comunele Bîrsana, Bocicoiu Mare, Budeşti, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti,  Ocna Şugatag, Onceşti, Remeţi, Sarasău, Săpânţa, Vadu Izei şi Oraşul Cavnic.

Programul LEADER al Uniunii Europene reprezintă o abordare care oferă noi oportunități de dezvoltare ruralã punând la baza nevoile locale, întărirea capacității de dezvoltare și implementarea strategiei locale de dezvoltare în vederea identificării, conservării patrimoniului rural, cultural, dezvoltarea mediului economic și îmbunătățirea abilităților organizatorice ale comunităților locale.

Obiectivul general: Creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Mara-Gutâi.

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală se va face printr-o abordare coerentă şi va avea la bază principiile LEADER. Va fi realizată printr-o abordare ascendentă, de jos în sus, cu putere decizională pentru partenerii GAL,  bazată pe interacţiunea dintre actorii şi proiectele din diverse sectoare ale economiei locale.

Activităţile care se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt grupate pe două categorii:
Activităţi  de animare, informare, consultare, organizare grupuri de lucru, întâlniri cu partenerii și Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Localã cu etapele: analiza diagnostic, studii asupra zonei, analiza SWOT, stabilirea și ierarhizarea priorităților SDL în contextul obiectivelor propuse, definitivarea listei cu obiective şi priorităţi, realizarea schemei logice a priorităţilor, stabilirea măsurilor selectate în cadrul SDL şi a planului financiar.

Rezultate așteptate: 14 întâlniri publice, câte una la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului parteneriatului Grupului de Acţiune Localã Mara-Gutâi, 210 participanți; 3 grupuri de lucru tematice, 45 participanți; o acțiune de consultare, informare, întâlnire cu partenerii, 41 participanți; o întâlnire cu partenerii pentru consens SDL, 41 participanți; o întâlnire cu partenerii GAL-ului pentru validarea SDL, Strategia de Dezvoltare Localã a Grupului de Acțiune Locala Mara-Gutâi, Maramureș depusă la AM PNDR pentru evaluare şi obținerea finanțării.

Asociația "Grupul de Acțiune Locală Mara - Gutâi"

Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi are ca scop dezvoltarea durabilă a teritoriului Mara-Gutâi cu implicarea actorilor privaţi, publici, prin acţiuni care să le permită creşterea atractivităţii teritoriului şi a viabilităţii economice, dezvoltarea de parteneriate precum şi dezvoltarea abilităţilor locale.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi este un areal distinct din Maramureşul istoric, aşezat în Depresiunea Maramureşului, pe valea Râului Mara şi în Munţii Gutâi de unde râul îşi captează apele. Varietatea formelor de relief – platouri de lavă, conuri vulcanice, abrupturi stâncoase cu forme bizare dezvăluie o lume aparte, enigmatică, diferită de cea a altor munţi. Zona este căutată pentru peisajele sale mozaicate, formate din păduri naturale, pajişti montane, tinoave şi mlaştini oligotrofe de mare importanţă din punct de vedere al biodiversităţii,dar şi pentru istoricul localităţilor incluse şi moştenirea culturală ce le conferă unicitatea. Tradiţiile şi obiceiurile păstrate cu sfinţenie, construcţiile specifice civilizaţiei lemnului, adaugă zonei un potenţial cultural deosebit de valoros. Teritoriul GAL Mara-Gutâi este un areal distinct - o zonă în care civilizaţia rurală cu accente arhaice convieţuieşte în armonie cu natura.

 

Spaţiul rural din zona Mara-Gutâi din judeţul Maramureş este o zonă omogenă, cu identitate proprie, reprezentativă pentru zonele montane din ecoregiunea Carpaţi şi include comunele: Bârsana, Budeşti, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Vadu Izei şi oraşul Cavnic. Comunităţile sunt bine conservate din punct de vedere al moştenirii culturale şi deţin un capital natural deosebit de important din punct de vedere peisagistic şi al biodiversităţii. Teritoriul găzduieşte 9 arii protejate din care 6 sunt monumente ale naturii şi are teritorii incluse în 4 situri Natura 2000.

Beneficiul înfiinţării Grupului de Acţiune Locală (GAL) Mara-Gutâi îl constituie posibilitatea accesării fondurilor FEADR, progresul social condiţionat de recunoaştere şi admitere a nevoilor fiecărui individ, protejarea eficientă a mediului, utilizarea raţională a rezervelor naturale, creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea culturală şi păstrarea tradiţiilor, fructificarea potenţialului turistic al zonei.


Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta informatiilor apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.

Copyright 2012 © Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi »

free counter