Strategia de Dezvoltare Localã a teritoriului nostru implicã o puternicã mobilizare a actorilor şi energiilor, coeziune socialã. Ea se articuleazã pe urmãtoarele cuvinte-cheie care au permis formularea prioritãţilor: atractivitate, schimburi, turism, peisaje şi patrimoniu natural, potenţial, munca împreunã, coeziune, culturã, viitor, dezvoltare, diversificare, sinergii, comunicare, identitate, inovare, promovare, valorificare.

LEADER, prin sprijinul adus experimentãrii, inovãrii va susţine o reţea echilibratã de servicii şi activitãţi economice, favorizând însuşirea resurselor noastre locale pentru a le valoriza în exterior. Strategia de dezvoltare locală, elaborată şi administrată de GAL va asigura implementarea unui demers participativ în teritoriu.

Valoarea adãugatã a programului LEADER în teritoriul nostru nu se rezumã doar la rezultate cantitative, banii consumaţi, numãrul de proiecte depuse şi selectate, volumul de investiţii generat. Impactul calitativ se reflectă în câştigul obţinut în termeni de dinamism, de punere în reţea, de inteligenţã colectivã mobilizatã, de modificare a mentalitãţilor şi de învãţare a reflexelor de cooperare.

Convinşi de atuurile pe care le are teritoriul lor, actorii şi partenerii GAL au ales sã facã din programul LEADER 2014-2020 un adevãrat motor de dezvoltare care sã favorizeze:

I.  Dezvoltarea socio-economică a teritoriului prin valorificarea responsabilă a resurselor şi potenţialului local, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor, valorificarea patrimoniului natural şi cultural pentru creșterea calităţii vieţii populației în teritoriu

II.  Creșterea viabilităţii activităților agricole, a competitivității produselor realizate și integrarea acestora pe piațã

Obiective, priorităţi și domenii de intervenție: