PARTICIPARE LA CONFERINŢA FNGAL REGIUNEA NORD-VEST

În perioada 12-14 iunie 2019, am participat la Conferința Regională Nord-Vest, organizatã de FNGAL, la Complexul turistic Valea Măriei, loc. Vama, jud. Satu Mare, care a avut ca temã  BIOLEADER şi scheme de calitate.

Au fost prezenţi reprezentanți ai AFIR, AM PNDR şi reprezentanți ai GAL-urilor din regiunea Nord-Vest, precum şi de alte GAL-uri din ţarã.

Din agenda întâlnirii: Prezentare concept BIOLEADER, Propunere proiect FNGAL submăsura 16.4, Măsura 19.3 – Cooperare între GAL-uri, Scheme de calitate: produs ecologic, produs montan – susținerea producătorilor locali in procesul de înregistrare, Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2.PROMOVARE LA TARGUL BUN DE MARAMURES

 Într-un minunat decor, la Muzeul Satului din Baia Mare, am participat la Târgul BUN DE MARAMUREȘ in perioada 17-18 mai 2019.

Am promovat la standul GAL Mara-Gutai rezultatele obținute în activitatea noastră.

Multi artizani, ansambluri folclorice din toată tara și străinătate, pentru a sărbători Zilelele Maramureșului.

PARTICIPAREA LA ACȚIUNI RNDR 2019

 În zilele de 28 şi 29 mai 2019, doi angajaţi ai GAL Mara-Gutâau participat la Întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) organizatã de Rețeaua Națională de Dezvoltare Ruralã la Cluj Napoca, având ca tematicã Infrastructură socială și  Cooperare – SM 19.3. Au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ai DGPECU – AM POCU, ai Serviciului LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR, ai Serviciului LEADER AFIR şi reprezentanți ai GAL-urilor din ţarã.

 Din agenda întâlnirii: Acreditarea furnizorilor de servicii sociale, Prezentarea modificărilor privind condițiile specifice de accesare a fondurilor conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2, Discuții privind varianta consolidată a Ghidului sM 19.3 componenta B Evaluarea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală, Probleme de implementare a proiectelor aferente SM 19.3 componenta A, Vizite la proiecte, Prezentarea stadiului implementării SDL la data de 31.03.2019, Gestionarea perioadei de finalizare a contractului subsecvent 1 și pregătirea pentru contractul de finanțare subsecvent 2, Prezentare proiecte GAL-uri.

GRUP DE LUCRU

În data de 11 aprilie 2019, am organizat Grupul de lucru pe tema: Înființarea de forme asociative în teritoriul GAL Mara-Gutâi.
Acţiunea a avut loc  în localitatea OCNA ȘUGATAG, la sediul GAL Mara-Gutâi. Au participat 10 persoane, dintre care: agenţi economici din localitãţile din teritoriul GAL Mara-Gutâi, fermieri, reprezentanţi UAT din teritoriul GAL.

Din agenda acţiunii: Prezentarea activitãţii GAL Mara-Gutâi-promovare, Prezentarea Mãsurilor GAL care sprijinã asociativitatea: Măsura M4/1A, Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative şi Măsura M3/3A, Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale, Modele de bune practici de Cooperative, Certificarea produselor prin Schema de calitate PRODUS MONTAN, Distribuire de materiale informative (pliante)

PARTICIPAREA LA ACȚIUNI RNDR 2018​

În zilele de 22 şi 23 noiembrie 2018, doi angajaţi ai GAL au participat la Întâlnirea Grupului de Lucru LEADER (GLL) organizatã de Rețeaua Națională de Dezvoltare Ruralã la Sibiu, având ca tematicã Infrastructură socială și cooperare–SM 19.3. Au participat Domnul Alexandru POTOR, Secretar de stat MADR, reprezentanți ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ai Serviciului LEADER și Investiții nonagricole AM PNDR, ai Serviciului LEADER AFIR şi reprezentanți ai GAL-urilor din ţarã.

Din agenda întâlnirii: Mãsurile de Infrastructurã socială; prezentare proiecte de infrastructurã socială de cãtre GAL Podişul Mediaşului şi GAL Zona Sãtmarului; Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate din cadrul sub-măsurii 19.3 – Ghidul sM.19.3 componenta A; Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – prezentare Ghid sM 19.3 componenta B; Modalități de informare și de sprijinire a GAL urilor pentru inițierea proiectelor de cooperare transnațională prin RNDR; Analiză a măsurilor de Asociere aferente Art.35 din cadrul SDL-urilor; Prezentarea proiectului „Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol” – M2 PNDR – oportunități de consiliere pentru fermierii din teritoriile vizate de SDL; Etapa ulterioară selecției proiectelor din cadrul sM. 19.3 componenta A; Probleme de implementare privind sM. 19.2 și sM. 19.4

În 26 iunie 2018, am participat la Modulul 1 de formare cu tema Modalități de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, organizat de Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin proiectul Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020, la Sinaia.
Din agenda zilei: Prezentarea proiectului, scopul evaluãrii Strategiilor de dezvoltare locală, Constatări privind activitatea actuală de evaluare la nivel GAL, Temele necesar a fi evaluate la nivel GAL, Sesiuni paralele – 4 grupe de lucru: Privire de ansamblu asupra procesului evaluării, Elaborarea și structura planului de evaluare, Stabilirea scopului și obiectivelor evaluării, Definirea temelor evaluării, Stabilirea aspectelor cheie ale evaluării, Coordonarea activităților procesului de evaluare

În perioada 20-22 iunie 2018, am participat la Conferința Regională Nord-Vest, organizatã de FNGAL, la Complexul turistic Valea Măriei, loc. Vama, jud. Satu Mare, care a avut ca scop îmbunătățirea cadrului de implementare a Submăsurilor 19.2, 19.3, 19.4. 
Au participat reprezentanți ai AM PNDR, AFIR şi reprezentanți ai GAL-urilor din regiunea Nord-Vest, precum şi de alte GAL-uri din toatã ţara. Au fost prezenţi şi invitaţi din Republica Moldova.
Din agenda întâlnirii: Dezbateri privind: Art. 35 Cooperare – Înființarea de forme asociative, Lanț scurt, GO, Cooperare non-agricolă, etc., Măsurile pentru categorii marginalizate – social și minorități, Scheme de calitate, Cooperarea între GAL-uri.

În zilele de 18 şi 19 aprilie 2018, doi angajaţi ai GALau participat la Întâlnirea GLL organizatã de Rețeaua Națională de Dezvoltare Ruralã la Bãile Tuşnad, judeţul Harghita, având ca tematicã principală infrastructura socială. Au participat reprezentanți ai DGPECU – AM POCU, AM PNDR, AFIR şi reprezentanți ai GAL-urilor din toatã ţara.

Din agenda întâlnirii: Prezentare condiții specifice conform Ghidului Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2; Discuții privind implementarea proiectelor de infrastructură socială prin LEADER și complementaritatea acestora cu POCU; Probleme de implementare privind SM. 19.2 și SM.19.4; Prezentarea proiectelor de infrastructură socială depuse la GAL-uri și contractate şi Vizită la proiecte implementate prin GAL-ul din regiune.

În zilele de 12 şi 13 martie 2018, preşedintele GALa participat la Întâlnirea GLL organizatã de Rețeaua Națională de Dezvoltare Ruralã la Oradea, având ca temã prezentarea și dezbaterea unor subiecte în legătura cu implementarea eficientă a componentei LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014–2020, precum și în vederea atingerii obiectivelor din Strategiile de Dezvoltare Locală. Au participat reprezentanți ai AM PNDR, AFIR de la structurile centrale şi teritoriale şi reprezentanți ai GAL-urilor.

Din agenda întâlnirii: Prezentare sM 19.3 – Sprijin pentru pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL; Vizită la proiecte finanțate din PNDR:- Agropensiunea ”Casa cu pridvor”- Băile Felix Sinmartin- Fabrica ANDROMID – comuna Nojorid; Prezentare sM 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare, Întrebări și răspunsuri;

 

În zilele de 25 şi 26 septembrie 2017 am participat la întâlnirea grupului de lucru LEADER organizatã de Rețeaua Națională de Dezvoltare Ruralã la Cluj, unde au participat dl. Secretar de Stat MADR Alexandru POTOR, reprezentanți ai MADR, respectiv AM PNDR şi AFIR, de la structurile centrale şi teritoriale şi reprezentanți ai GAL-urilor.
Din agenda întâlnirii: Prezentarea proiectului „Servicii de organizare de reuniuni ale Grupului de lucru LEADER în cadrul planului de acțiuni ale Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020”, Lansarea rapidă a sesiunilor de proiecte – prioritate a măsurii 19 LEADER, Procedura de depunere și evaluare a proiectelor în cadrul SM 19.2 – prezentare și dezbateri, modificarea procedurii în cadrul SM 19.4, Verificarea Apelului de Selecție din cadrul strategiilor de dezvoltare locală – prezentare și dezbateri , Verificarea eligibilității proiectelor ce se încadrează în prevederile art. 20 a Reg. 1305/2013 privind „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”– prezentare și dezbateri, Modificarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL – prezentare și dezbateri

ACŢIUNI DE PROMOVARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2018

Nr. crt.
Eveniment 
Loc de desfãşurareData
1Acţiune  de promovare în comuna BârsanaCãminul Cultural Bârsana16.02.2018
2Acţiune  de promovare în comuna Câmpulung la TisaPrimãria Comunei Câmpulung la Tisa18.04.2018
3Acţiune  de promovare în comuna Vadu IzeiCentrul local de informare turisticã Vadu Izei12.06.2018

În data de 07.06.2017, alãturi de colegii din GAL-urile vecine, am participat la o întâlnire de lucru cu Grupul de Lucru RURAL al Ordinului Arhitecţilor din România – filiala Nord Vest pe tema arhitecturii tradiționale în mediul rural.

Ne-au fost prezentate GHIDURILE DE ARHITECTURĂ PENTRU ÎNCADRAREA ÎN SPECIFICUL LOCAL DIN MEDIUL RURAL – pentru cele 4 zone etnografice ale județului Maramureș. 

Cu aceastã ocazie au avut loc dezbateri cu privire la modul în care acestea pot fi aplicate, precum şi la modalitățile de comunicare și colaborare în viitor.

Vom pune la dispoziţia solicitanţilor aceste Ghiduri şi vom încuraja, recomanda şi prioritiza investiţiile care respectã arhitectura tradiționalã care pot deveni exemple pentru teritoriu.

În 18 mai 2017 am primit vizita a 10 studenti de la Facultatea de Geografie, Universitatea Babeş –Bolyai, Extensia Sighetu Marmaţiei, interesati de activitatea GAL şi de posibilitatile de finantare in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, ocazie cu care am promovat mãsurile  şi acţiunile noastre.

În data de 16 mai 2017, am participat, în Ocna Șugatag, la întâlnirea rețelei de ecoturism, invitați de D-na Edit Pop, din partea Unitatii de Management a Destinației de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului.
Am promovat cu aceastã ocazie Măsura de Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale din cadrul Strategiei de Dezvoltare Localã a GAL Mara-Gutâi, fiind inclusã în agenda evenimentului.
Destinația de ecoturism cuprinde localitãţi din teritoriul GAL Mara-Gutâi.
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Managementul destinației de ecoturism Mara-Cosău-Creasta Cocoșului, implementat de Asociația EcoLogic, cu sprijin financiar al Programului Green Entrepreneurship – Dezvoltarea Destinațiilor de Ecoturism din România, un program comun al Romanian- American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat.

ACŢIUNI DE PROMOVARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Începând cu luna februarie 2017 au fost organizate şi desfãşurate acțiuni de promovare a Strategiei de Dezvoltare Localã şi a Mãsurilor de finanţare în localitãţile din teritoriul GAL Mara-Gutâi.

Nr. crt.

Eveniment

Loc de desfãşurare

Data

LUNA FEBRUARIE 2017

1

Acţiune de promovare în comuna Giuleşti

Cãminul Cultural Giuleşti

16.02.2017

2

Acţiune de promovare în comuna Vadu Izei

Primãria Comunei Vadu Izei

21.02.2017

3

Acţiune de promovare în comuna Deseşti

Primãria Comunei Deseşti

23.02.2017

4

Acţiune de promovare în comuna Cãlineşti

Primãria Comunei Cãlineşti

28.02.2017

LUNA MARTIE 2017

5

Acţiune de promovare în comuna Onceşti

Primãria Comunei Onceşti

06.03.2017

6

Acţiune de promovare în comuna Bîrsana

Cãminul Cultural Bîrsana

10.03.2017

7

Acţiune de promovare în comuna Sarasãu

Primãria Comunei Sarasãu

22.03.2017

8

Acţiune de promovare în comuna Câmpulung la Tisa

Primãria Comunei Câmpulung la Tisa

23.03.2017

9

Acţiune de promovare în comuna Remeţi

Primãria Comunei Remeţi

29.03.2017

LUNA APRILIE 2017

10

Acţiune de promovare în comuna Budeşti

Primãria Comunei Budeşti

05.04.2017

11

Acţiune de promovare în comuna Bocicoiu Mare

Primãria Comunei Bocicoiu Mare

19.04.2017

12

Acţiune de promovare în comuna Sãpânţa

Primãria Comunei Sãpânţa

21.04.2017

LUNA MAI 2017

13

Acţiune de promovare în comuna Ocna Șugatag

Cãminul Cultural Ocna Șugatag

04.05.2017

14

Acţiune de promovare în oraşul Cavnic

Primãria Oraşului Cavnic

12.05.2017

LUNA SEPTEMBRIE 2017

15

Acţiune de promovare în comuna Deseşti

Cãminul Cultural Deseşti

20.09.2017

16

Acţiune de promovare în comuna Remeţi

Primãria Comunei Remeţi

21.09.2017

LUNA NOIEMBRIE 2017

17

Acţiune de promovare în sat Berbeşti, comuna Giuleşti

Cãminul Cultural Berbeşti

08.11.2017

În cadrul acestor acţiuni au fost distribuite pliante, au fost postate afişe publicitare şi afișe cu anunț de desfășurare activitate.

În plus faţã de materialele tipărite, a fost utilizatã o prezentare în versiune electronicã (PowerPoint) care încorporează informații cu privire la: -Teritoriul GAL, componenţa parteneriatului; -Organizarea GAL-ului; -Programul LEADER; -Lista mãsurilor din cadrul SDL GAL Mara-Gutâi; -Sumele aferente Mãsurilor şi intensitatea sprijinului;-Etapele procedurii de selecţie a proiectelor; -Depunerea Cererilor de Finanţare la GAL MARA-GUTÂI;-Conformitatea și eligibilitatea efectuată de GAL; -Selecţia proiectelor efectuată de GAL; 
-Comitetul de selecţie a proiectelor al GAL Mara-Gutâi; -Rapoartele de selectie a proiectelor; -Depunerea şi verificarea Cererilor de finanţare la AFIR; -Contractarea fondurilor; -Sinteza-Etapele unui proiect finanţabil la GAL Mara-Gutâi; -Bugetul aferent SDL; -Activităţi în cadrul proiectului de funcţionare şi animare; -Prezentarea Mãsurilor: Beneficiari, Acţiuni eligibile, etc.

Mai jos, fotografii reprezentative de la aceste acţiuni:

Acţiune de promovare în comuna Giuleşti, 16.02.2017

Acţiune de promovare în comuna Vadu Izei, 21.02.2017

Acţiune de promovare în comuna Deseşti, 23.02.2017

Acţiune de promovare în comuna Cãlineşti, 28.02.2017

Acțiune de promovare în comuna Oncești 06.03.2017

Acţiune de promovare în comuna Bîrsana, 10.03.2017

Acţiune de promovare în comuna Sarasãu, 22.03.2017

Acţiune de promovare în comuna Câmpulung la Tisa, 23.03.2017

Acţiune de promovare în comuna Remeţi, 29.03.2017

Acţiune de promovare în comuna Budeşti, 05.04.2017

Acţiune de promovare în comuna Bocicoiu Mare, 19.04.2017

Acţiune de promovare în comuna Sãpânţa, 21.04.2017

Acţiune de promovare în comuna Ocna Șugatag, 04.05.2017

Acţiune de promovare în Oraşul Cavnic, 12.05.2017

Acţiune de promovare în comuna Deseşti, 20.09.2017

Acţiune de promovare în sat Berbești, comuna Giuleşti, 08.11.2017

Close Menu