APEL DE SELECȚIE PROIECTE

Măsura M5/4A

Investiții non-productive în accesibilizarea și

conservarea biodiversității în zone Natura 2000

și a peisajelor europene 

 Data lansării Apelului de selecție: 22 DECEMBRIE 2017

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura M5/4A Investiții non-productive în accesibilizarea și conservarea biodiversității în zone Natura 2000 și a peisajelor europene

Solicitanții eligibili pentru Măsura M5/4A:

Beneficiari direcţi:

      Entități publice: autorităţi publice locale

      ONG-uri

      Parteneriate public-private

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil pentru măsură: 46.939 Euro (sumã publicã nerambursabilã)

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: Valoarea proiectelor poate fi de minim 5.000 Euro, valoarea maximã va fi de 46.939 Euro.

Intensitatea sprijinului nerambursabil : 100% din totalul cheltuielilor eligibile

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 22 Decembrie 2017-26 Ianuarie 2018

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 26 Ianuarie 2018.

Proiectele se depun de cãtre reprezentantul legal al solicitantului sau împuternicit al acestuia prin procurã notarialã.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura 5/4A și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selecţie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 5/4A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura 5/4A este 15 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

 

Varianta detaliată a Apelului de selecţie şi informaţii detaliate aferente mãsurii lansate sunt disponibile pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Documente Apel , Mãsura M5/4A

 Apel de selecție – varianta simplificată

Apel de selecție – varianta detaliată

Close Menu