APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR.2

Măsura 6/6A

Înfiinţarea de activităţi non-agricole

 Data lansării Apelului de selecție: 30 octombrie 2017

Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura 6/6A Înfiinţarea de activităţi non-agricole

Solicitanții eligibili pentru Măsura 6/6A:

  • Microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente din teritoriul GAL Mara-Gutâi, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul GAL Mara-Gutâi pentru prima dată, cu excepţia persoanele fizice neautorizate;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Atenție ! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (startup) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi săşi desfăşoare activitatea în teritoriul GAL Mara-Gutâi (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL).

Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile : Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, Vadu Izei, Orașul Cavnic

Fondul disponibil pentru măsură: 120.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000 Euro sau 70.000 Euro  în cazul activităților de producție  și agroturism

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.

Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 30 octombrie-29 noiembrie 2017

Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 29 noiembrie 2017.

Modelul Cererii de finanțare este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, www.gal-maragutai.ro.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru Măsura M6/6A «Înfiinţarea de activităţi non-agricole» și în Apelul de selecție, elaborate de GAL Mara-Gutâi, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau accesibile pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt detaliate în Ghidul solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe site-ul www.gal-maragutai.ro.

Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul,  Criteriile de selectie care se vor aplica în procesul de evaluare a proiectelor,  punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj sunt menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 6/6A și sunt disponibile pe  site-ul www.gal-maragutai.ro în momentul lansării Apelului de selectie.

Punctajul minim necesar pentru acceptarea unui proiect pe Măsura 6/6A este 15 puncte.

Solicitanții vor depune dosarul Cererii de Finantare în 2 exemplare, un original și o copie, fiecare dosar va avea anexată forma electronică. Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Giulești, nr. 111, județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la numărul de telefon: 0262.330.114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com.

Varianta detaliată a Apelului de selecţie este disponibilă pe suport tipãrit la sediul GAL și pe site-ul GAL www.gal-maragutai.ro, secţiunea Apel de selecţie.

Documente Apel nr. 2, Mãsura M6/6A

 Apel de selecție – varianta simplificată

Apel de selecție – varianta detaliată

Close Menu