Conducerea Asociaţiei este asigurată de Adunarea Generală prin Consiliul Director format din:

 Nume, prenume Reprezentant partener Funcţia în Consiliul Director
 Rednic Gheorghe  Asociaţia Dor Românesc   Preşedinte
 Rednic Gheorghe  Cooperativa Agricolã Dumbrava Giuleşti  Vicepreşedinte
 Petruţ Anamaria  Persoanã fizicã  Vicepreşedinte
 Berinde Ileana  Asociaţia Gospodarii din Budeşti  Secretar
 Costin Lucia-Maria  SC Carina Mara SRL  Membru

Echipa tehnică:

Responsabil legal-Responsabil promovare, informare – Gheorghe REDNIC
Responsabil financiar – Mihaela Laura SELEVER
Expert pentru evaluare, monitorizare şi control – Maria Cristina VIZAUER
Evaluator proiecte – Ioan BORLEAN

Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020, pentru perioada 2020-2021

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Grupul de Acţiune locală Mara-Gutâi implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020.

Grupul de Acţiune locală Mara-Gutâi implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016