Conducerea Asociaţiei este asigurată de Adunarea Generală prin Consiliul Director format din: 

Gheorghe REDNIC – preşedinte
Gheorghe FILIMON – vicepreşedinte,
Anamaria Ioana PETRUŢ – vicepreşedinte
Gheorghe REDNIC – secretar
Petru ANDREICA – membru

Echipa tehnică:

Manager – Denisia-Maria COVRIG
Responsabil financiar – Mihaela Laura SELEVER
Expert pentru evaluare, monitorizare şi control – Alexandru POP
Evaluator proiecte – Ioan BORLEAN
Responsabil promovare, informare – Gheorghe REDNIC

Grupul de Acţiune locală Mara-Gutâi implementează proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016

Close Menu