CONTACT

Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi » 
Nr. înreg. RAF: 13/02.06.2010, Cod fiscal: 27116806 
Decizie autorizare MADR nr. 030/30.08.2016

Sediul: Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 66, Cod poştal 437205, Judeţul Maramureş

Tel/fax: 0262 330114; Mobil: 0747 419832 
E-mail : gal.maragutai@yahoo.com
Web: www.gal-maragutai.ro
Facebook: Asociaţia GAL Mara-Gutâi 
Orar functionare: Luni – Vineri 08.00 – 16.00  

Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020, pentru perioada 2020-2021

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)