Pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Mara-Gutâi implementează proiectul cu titlul: Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare.

Sursa de finanţare: Proiectul este finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016.

Beneficiar: Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Mara-Gutâi

Durata proiectului: 61 Luni, Perioada:  29.11.2016 – 31.12.2023

Rezultate așteptate: Organizarea a 23 acţiuni de animare (21 acţiuni de promovare şi 2 acţiuni de informare) şi a 2 grupuri de lucru, 3 instruiri pentru angajații GAL, 3 instruiri ale liderilor locali, 4 participãri la RNDR și la reţelele europene, 2 evenimente locale, găzduirea şi actualizarea site-ului web GAL, realizarea unui spot TV şi difuzarea acestuia.

Teritoriul GAL Mara-Gutâi: cuprinde comunele Budeşti, Bocicoiu Mare, Bârsana, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti,  Ocna Şugatag, Onceşti, Remeţi, Sarasău, Săpânţa, Vadu Izei şi Oraşul Cavnic

Parteneriatul: 16 instituţii publice ; 15 actori din sectorul civil (asociaţii, fundaţii); 14 actori din sectorul privat (SRL, Întreprinderi individuale, Întreprinderi familiale), 2 persoane fizice.

Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Mara-Gutâi:
I. Dezvoltarea socio-economică a teritoriului prin valorificarea responsabilă a resurselor şi potenţialului local, îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor, valorificarea patrimoniului natural şi cultural pentru creșterea calităţii vieţii populației în teritoriu
Acest obiectiv contribuie la îndeplinirea obiectivelor O2 și O3 a Uniunii Europene în dezvoltarea rurală, prioritățile P6 și P4 precum și domeniile de intervenție 4A, 6A și 6B
II. Creșterea viabilităţii exploataţiilor agricole şi a competitivității produselor realizate și integrarea acestora pe piață prin încurajarea inovării şi cooperării
Acest obiectiv contribuie la îndeplinirea obiectivului O1 a Uniunii Europene în dezvoltarea rurală, prioritățile P1, P2 ,P3 și domeniile de intervenție 1A, 2A și 3A

Măsurile de finanţare:

  • Măsura 1/2A  Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi
  • Măsura 2/3A  Procesarea şi marketingul produselor agricole
  • Măsura 3/3A  Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale
  • Măsura 4/1A  Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative
  • Măsura 5/4A  Investiţii non-productive în accesibilizarea şi conservarea biodiversităţii în zone Natura 2000 şi a peisajelor europene
  • Măsura 6/6A  Înființarea de activități nonagricole
  • Măsura 7/6A  Dezvoltarea micilor afaceri și turismului
  • Măsura 8/6B  Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale
  • Măsura 9/6B   Renovarea, Dezvoltarea localităților, servicii de bază şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural

Bugetul: 2.415.494 Euro-ajutor public nerambursabil, din care:
483.098,00 Euro-Cheltuieli de funcţionare şi animare şi
1.932.396 Euro-Buget disponibil pentru măsuri/finanțare proiecte beneficiari