artizanat costume populare mobilier rustic

Lista măsurilor

Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului  GAL Mara-Gutâi cuprinde următoarele măsuri de finanţare care vor încuraja iniţiativele de cooperare, asociere şi creare de reţele, de realizare a unor proiecte cu impact economic, social și cultural:

 

PLAN FINANCIAR – MĂSURILE DIN CADRUL SDL GAL MARA-GUTÂI


MĂSURA

INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)
EURO

M1                                                                                Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi

50%, 90%

159.986

M2                                                                                 Procesarea şi marketingul produselor agricole

50%, 90%

120.000

M3                                                                                 Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale

100%

172.226

M4                                                                                Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative

100%

41.756

M5                                                                               Investiţii non-productive în accesibilizarea şi conservarea biodiversităţii în zone Natura 2000 şi a peisajelor europene

100%

46.939

M6                                                                                                                     Înfiinţarea de activităţi non-agricole

100%

190.000

M7                                                                             Dezvoltarea micilor afaceri şi a turismului

90%

391.489

M8                                                                                    Crearea şi dezvoltarea infrastructurii sociale

90%, 100%

110.000

M9                                                                                  Renovarea, dezvoltarea localităților din teritoriul GAL Mara-Gutâi, îmbunãtãţirea serviciilor de bazã pentru economia şi populația localã şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural

90%, 100%

700.000

 

Cheltuieli de funcționare și animare

483.098

Obiective, Priorități și Măsuri

 


Obiectivul de dezvoltare rurală

Priorități de dezvoltare rurală

Domenii de Intervenție

Măsuri 

Indicatori de rezultat

 

O1. Favorizarea competitivității agriculturii 
(P1, P2, P3)

 

P2

2A
(2B,3A, 5A,5B, 5C, 5D)

M1/2A Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți,
Număr de locuri de muncă nou create
Proiectele realizate în parteneriat
Cheltuieli publice totale (euro)

P3

3A
(5B, 6A)

M2/3A Procesarea şi marketingul produselor agricole

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți,
Număr de locuri de muncă nou create
Proiectele realizate în parteneriat
Cheltuieli publice totale (euro)

P3

3A
(1A, 1B, 2A)

M3/3A Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți Cheltuieli publice totale (euro)

P1

1A
(3A)

M4/1A Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative

Numărul de acțiuni de cooperare sprijinite;
Numarul de beneficiari sprijiniți; Cheltuieli publice totale (euro)

O2. Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
(P1, P4, P5)

P4

4A

M5/4A Investiţii non-productive în accesibilizarea şi conservarea biodiversităţii în zone Natura 2000 şi a peisajelor europene

Suprafața totală agricolă (ha) Suprafața totală forestieră (ha)  
Număr beneficiari sprijiniți       
Cheltuieli publice totale (euro)

O. 3. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă 
(P1, P6)

P6

 

6A
(6B)

M6/6A   Înființarea de activități nonagricole

Locuri de muncă create               Număr de beneficiari sprijiniți            Cheltuieli publice totale (euro)

P6

6A
(5C,6B)

M7/6A   Dezvoltarea micilor afaceri și turismului

Locuri de muncă create               Număr de beneficiari sprijiniți            Cheltuieli publice totale (euro)

P6

6B

M8/6B    Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale

Locuri de muncă create              
Număr de beneficiari sprijiniti
Populația netă care beneficiează de servicii/infrastructuri îmbunătățite
Cheltuieli publice totale (euro)

P6

6B
(6C)

M9/6B  Renovarea, Dezvoltarea localităților, servicii de bază şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural

Număr de localităţi sprijinite
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
Populație netă care beneficiază de servicii TIC
Cheltuieli publice totale


Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta informatiilor apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.

Copyright 2012 © Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi »

free counter