artizanat costume populare mobilier rustic

Primul seminar de instruire a liderilor locali
În zilele de 8-9 iunie 2017, în localitatea CAVNIC, la Pensiunea Casa Roata, (organizator: S.C. Centrul de Excelenţã pentru Resurse Comunitare S.R.L.), s-a desfãşurat primul seminar de instruire a liderilor locali cu tema Implementarea abordării LEADER.

Majoritatea participanţilor la acest seminar au fost membrii Comitetului de selecţie proiecte al GAL, implicaţi direct în procesul de selecţie pe perioada de implementare a Strategiei de Dezvoltare Localã.

Prima instruire a angajaţilor GAL Mara-Gutâi
În perioada 27-31 martie 2017, 2 angajaţi ai GAL Mara-Gutâi, respectiv Evaluatorul proiecte şi Expertul evaluare, monitorizare şi control au participat la instruirea pe tema Elaborarea procedurilor de evaluare şi selecţie: Analiza, evaluarea şi selecţia proiectelor, în comuna Bobâlna, judeţul Cluj.

Instruirea, cu taxã de participare, a avut o duratã de 40 de ore, dintre care 24 ore teorie şi 16 ore practicã, fiind abordate urmãtoarele module: Elaborarea procedurii de evaluare şi selecţie; Necesitatea şi oportunitatea procesului de evaluare, tipuri de evaluãri; Principii, reguli şi criterii de evaluare; Verificarea administrativã, verificarea eligibilitãţii, evaluarea tehnicã şi financiarã; Selecţia proiectelor, grile de evaluare; Monitorizarea proiectelor.


Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta informatiilor apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.

Copyright 2012 © Asociaţia « Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi »

free counter