Al treilea seminar de instruire a liderilor locali

În perioada  25-26 iulie 2019,  la Pensiunea Popasul din Deal din localitatea Ocna Șugatag, jud. Maramureş, s-a desfãşurat al treilea seminar de instruire a liderilor locali ai GAL Mara-Gutâi cu tema Management-ul proiectelor finanțate prin GAL.

Al doilea seminar de instruire a liderilor locali
În perioada 18-20 iulie 2018,  la Pensiunea Biamin, Localitatea Tãşnad, jud. Satu Mare, s-a desfãşuratal doilea seminar de instruire a liderilor locali ai GAL Mara-Gutâi cu tema Întocmirea cererilor de plată şi a dosarelor de achiziții în cadrul proiectelor finanţate prin GAL.
Participanţii au fost reprezentanţi ai UAT-urilor membre GAL, iar în agenda seminarului au fost incluse aspecte privind întocmirea şi documentele necesare depunerii unei cereri de platã, dosarul de TVA, riscuri în implementarea proiectelor, prezentarea etapelor de avizare a achiziţiilor în cadrul proiectelor finanțate prin PNDR.

Instruirea angajaţilor GAL Mara-Gutâi

În perioada 06-09 februarie 2018, 4 angajaţi ai GAL Mara-Gutâi au participat la instruirea pe tema Conformitatea cererilor de platã PNDR, alãturi de colegi de la alte GAL-uri din ţarã, în localitatea Timişul de Sus.

Sesiunea de instruire a îmbinat teoria cu practica, incluzând în agendã urmãtoarele: Parcurgerea principalelor secțiuni de verificare dintr-o fișa de verificare a cererilor de plată: Secțiunea A: Verificarea conformității documentelor atașate la DCP, Secțiunea B1. Verificarea din punct de vedere documentar (tehnic si financiar) a DCP, Aplicație practicã: Verificarea administrativã a unei cereri de plata ( lucru pe grupe de cate doua persoane) şi Solicitări de clarificări de la cursanți către potențialul beneficiar; Analiza răspunsului la solicitarea de clarificări si continuarea procesului de analizã a DCP-ului.

Primul seminar de instruire a liderilor locali
În zilele de 8-9 iunie 2017, în localitatea CAVNIC, la Pensiunea Casa Roata, (organizator: S.C. Centrul de Excelenţã pentru Resurse Comunitare S.R.L.), s-a desfãşurat primul seminar de instruire a liderilor locali cu tema Implementarea abordării LEADER.

Majoritatea participanţilor la acest seminar au fost membrii Comitetului de selecţie proiecte al GAL, implicaţi direct în procesul de selecţie pe perioada de implementare a Strategiei de Dezvoltare Localã.

Prima instruire a angajaţilor GAL Mara-Gutâi
În perioada 27-31 martie 2017, 2 angajaţi ai GAL Mara-Gutâi, respectiv Evaluatorul proiecte şi Expertul evaluare, monitorizare şi control au participat la instruirea pe tema Elaborarea procedurilor de evaluare şi selecţie: Analiza, evaluarea şi selecţia proiectelor, în comuna Bobâlna, judeţul Cluj.

Instruirea, cu taxã de participare, a avut o duratã de 40 de ore, dintre care 24 ore teorie şi 16 ore practicã, fiind abordate urmãtoarele module: Elaborarea procedurii de evaluare şi selecţie; Necesitatea şi oportunitatea procesului de evaluare, tipuri de evaluãri; Principii, reguli şi criterii de evaluare; Verificarea administrativã, verificarea eligibilitãţii, evaluarea tehnicã şi financiarã; Selecţia proiectelor, grile de evaluare; Monitorizarea proiectelor.

Close Menu