PLAN FINANCIAR – MĂSURILE DIN CADRUL SDL GAL MARA-GUTÂI

MĂSURA

INTENSITATEA SPRIJINULUI

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ (FEADR + BUGET NAȚIONAL)
EURO

M1/2A  Dezvoltarea exploataţiilor agricole din teritoriul GAL Mara-Gutâi

50%, 90%

159.981

M2/3A  Procesarea şi marketingul produselor agricole

 0

M3/3A  Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale

100%

35.258

M4/1A  Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de structuri asociative

100%

15.000

M5/4A  Investiţii non-productive în accesibilizarea şi conservarea biodiversităţii în zone Natura 2000 şi a peisajelor europene

100%

5.000

M6/6A  Înfiinţarea de activităţi non-agricole

100%

190.000

M7/6A  Dezvoltarea micilor afaceri şi a turismului

90%

684.588

M8/6B Crearea şi dezvoltarea infrastructurii sociale

90%, 100%

129.146

M9/6B  Renovarea, dezvoltarea localităților din teritoriul GAL Mara-Gutâi, îmbunãtãţirea serviciilor de bazã pentru economia şi populația localã şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural

90%, 100%

713.423

Cheltuieli de funcționare și animare

483.098

TOTAL

2.415.494 EURO