Stadiul implementării SDL GAL Mara-Gutâi în Iunie 2024
 • 62 Apeluri de selecție proiecte lansate
 • 92 proiecte depuse la GAL
 • 60 proiecte selectate de GAL în valoare publică de 2.938.750,98 Euro, din care 5 proiecte declarate neeligibile la AFIR şi 3 proiecte retrase de beneficiar
 • 51 contracte de finanţare semnate (49 contracte din anvelopa FEADR şi 2 contracte din anvelopa EURI), din care 5 reziliate
 • 46 proiecte contractate în implementare (44 contracte din anvelopa FEADR şi 2 contracte din anvelopa EURI), valoare nerambursabilă 2.355.630 Euro, ceea ce reprezintă 94,81% din valoarea SDL modificatã dupã bonusarea financiarã şi alocarea fondurilor de tranziţie
 • 26 proiecte finalizate
 • 30 locuri de muncã create
 • 1.754.783,89 Euro suma plătită în cadrul contractelor de finanțare semnate de beneficiarii GAL, ceea ce reprezintă 70,63% din valoarea SDL modificatã dupã bonusarea financiarã şi alocarea fondurilor de tranziţie

   ACŢIUNI DE ANIMARE

 • 24 activităţi de promovare a SDL în localităţile din teritoriul GAL
 • 3 Grupuri de lucru pe temele1) Dezvoltarea exploataţiilor agricole şi Cooperare în teritoriul GAL Mara-Gutâi; 2) Înființarea de forme asociative în teritoriul GAL Mara-Gutâi şi 3) Mãsuri şi proiecte finanţate prin GAL Mara-Gutâi. Cooperativele şi asocierea
 • 10 Activităţi de informare cu privire la rezultatele şi stadiul implementării SDL, în decembrie 2018 (în Comuna Giulești),  noiembrie 2019 (în Comuna Bîrsana),  iulie 2020  (în Comuna Giulești),  noiembrie 2020 (în Comuna Sarasău), februarie 2021 (în Comuna Săpânța), iunie 2021 (în Comuna Deseşti), octombrie 2021 (în Comuna Budeşti), iunie 2022 (în Comuna Câmpulung la Tisa), martie 2023 (în Comuna Onceşti) şi iunie 2024 (în Comuna Vadu Izei)
 • un spot TV de promovare difuzat la TV Sighet , 100 difuzări
 • anunţuri în presa online, maramedia.ro şi tvsighet.ro
 • informare la sediul GAL a peste 200 persoane
 • instruiri ale angajaţilor şi liderilor locali ai GAL Mara-Gutâi: 3 instruiri angajaţi şi 3 seminarii de instruire pentru liderii locali
 • site-ul GAL  actualizat în permanenţă
 • participări la acțiunile RNDR, FNGAL şi la întâlniri organizate de AM PNDR și AFIR
 • tipărirea de materiale de animare și publicitate
 • film de informare de scurtã duratã (25 min) şi un spot TV difuzat la TV Sighet, 50 difuzări
 • 5 sărbători locale: Sãrbãtoare localã pe tema Târgul de Crãciun, Ocna Şugatag (decembrie 2019), Sãrbãtoare localã pe tema Târg de artizanat şi tradiţii locale de Crãciun, Giuleşti (decembrie 2019), Sãrbãtoare localã „Zilele Cãlineştiului”, Cãlineşti (septembrie 2021), Sãrbãtoare localã „Întâlnire cu Fiii Satului Comunei Bârsana”, Bârsana (august 2022), Târgul de Crãciun Ocna Şugatag 2023 (decembrie 2023)

Proiect SM 19.1 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027 a GAL Mara-Gutâi, judeţul Maramureş

În perioada 27.09-26.12.2023, Asociația Grupul de Acțiune Locala (GAL) Mara-Gutâi, Maramureș implementează proiectul cu titlul: „Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027 a GAL Mara-Gutâi, judeţul Maramureş”, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 LEADER, Sub-Măsura 19.1, Decizie de finanțare: Nr. D19100000012362600092/27.09.2023.

Programul de achiziții proiect SM 19.1

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt grupate pe două categorii:

 • A – Activități  de animare, informare, consultare, organizare grupuri de lucru, întâlniri cu partenerii
 • B – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală;

Scrierea SDL va urmări  etapele logice ale unei Strategii de dezvoltare locală: colectarea de date, analiza SWOT, pe domenii principale, stabilirea priorităților și a obiectivelor și stabilirea măsurilor și a planului financiar.

Rezultate: 15 întâlniri publice, câte o activitate la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului parteneriatului Grupului de Acțiune Locală Mara-Gutâi, respectiv în localitățile: Bocicoiu Mare, Budești, Bârsana, Călinești, Câmpulung la Tisa, Desești, Giulești,  Ocna Șugatag, Oncești, Remeți, Rona de Jos, Sarasău, Săpânța, Vadu Izei și orașul Cavnic, minimum 10 persoane/acțiune, total min 150 participanți, – 2 grupuri de lucru tematice, min 30 participanți, o activitate de consultare, informare, întâlnire cu partenerii, min 30 persoane, un seminar pentru consens SDL, întâlnire cu partenerii, ,min 30 persoane, o întâlnire cu partenerii pentru validarea SDL, min 30 persoane și management-ul proiectului, ca activitate transversală.

Contract de finanţare subsecvent nr. 3 Nr. C19403030011662675505/07.01.2022, pentru perioada 2022-2024

Asociaţia Grupul de Acţiune Localã Mara-Gutâi beneficiază de fonduri nerambursabile pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 3 Nr. C19403030011662675505/07.01.2022.

În cadrul proiectului de funcţionare şi animare vor fi organizate următoarele activităţi:

 • Acțiuni de animare prin activitãţi de promovare şi informare
 • Găzduirea şi actualizarea Site-ului web GAL
 • Realizare de materiale de animare şi publicitate
 • Realizare film informare de scurtã duratã
 • Organizarea de sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente
 • Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție proiecte;
 • Analiza, evaluarea și selecția proiectelor depuse la GAL;
 • Notificarea solicitanților cu privire la rezultatul evaluării şi selecției şi depunerea proiectelor la AFIR pentru evaluare şi finanțare;
 • Evaluarea şi Monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Localã;
 • Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate;
 • Monitorizarea proiectelor contractate;
 • Întocmirea cererilor de plată şi întocmirea dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;

Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020, pentru perioada 2020-2021

Asociaţia Grupul de Acţiune Localã Mara-Gutâi beneficiază de fonduri nerambursabile pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020.

În cadrul proiectului de funcţionare şi animare vor fi organizate următoarele activităţi:

 • Acțiuni de animare prin activitãţi de informare şi grupuri de lucru
 • Instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL
 • Găzduirea şi actualizarea Site-ului web GAL
 • Realizare de materiale de animare şi publicitate
 • Realizare şi difuzare spot TV/film informare de scurtã duratã
 • Organizarea de sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente

Contract de finanţare subsecvent nr. 1,  Nr. C19401030011662675505/29.11.2016.

Asociaţia Grupul de Acţiune Localã Mara-Gutâi beneficiază de fonduri nerambursabile pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016.

În cadrul proiectului de funcţionare şi animare vor fi organizate următoarele activităţi:

 • Activități de promovare, informare şi animare a teritoriului
 • Instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL
 • Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL
 • Participarea la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală şi reţele europene
 • Organizarea de sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente
 • Găzduirea şi actualizarea Site-ului web GAL
 • Realizare şi difuzare spot TV
 • Anunțuri în presa online