Stadiul implementării SDL GAL Mara-Gutâi în Iunie 2021
 • 41 Apeluri de selecție proiecte lansate.
 • 56 proiecte depuse la GAL
 • 33 proiecte selectate de GAL în valoare publică de 1.990.800,98  Euro, din care 2 proiecte declarate neeligibile la AFIR şi 3 proiecte retrase de beneficiari
 • 27 proiecte contractate, valoare nerambursabilă: 1.779.330 Euro, ceea ce reprezintă 92,07 % din valoarea SDL.
 • 12 proiecte finalizate
 • 1.327.969,63 Euro suma plătită în cadrul contractelor de finanțare semnate de beneficiarii GAL , ceea ce reprezintă 68,72 % din valoarea SDL.
 • 21 activităţi de promovare a SDL în localităţile din teritoriul GAL
 • 2 Grupuri de lucru pe temele1) Dezvoltarea exploataţiilor agricole şi Cooperare în teritoriul GAL Mara-Gutâi şi 2) Înființarea de forme asociative în teritoriul GAL Mara-Gutâi.
 • 5 Activităţi de informare cu privire la rezultatele şi stadiul implementării SDL, în decembrie 2018 (în Comuna Giulești),  noiembrie 2019 (în Comuna Bîrsana),  iulie 2020  (în Comuna Giulești),  noiembrie 2020  (în Comuna Sarasău) și februarie 2021  (în Comuna Săpânța)
 • un spot TV de promovare difuzat la TV Sighet , 100 difuzări.
 • anunţuri în presa online, pe site-ul www.maramedia.ro
 • informare la sediul GAL a peste 160 persoane
 • instruiri ale angajaţilor şi liderilor locali ai GAL Mara-Gutâi: 2 instruiri angajaţi şi 3 seminarii de instruire pentru liderii locali.
 • site-ul GAL  actualizat în permanenţă
 • participări la acțiunile RNDR, FNGAL şi la întâlniri organizate de AM PNDR și AFIR.
 • tipărirea de materiale de animare și publicitate.
 • 2 sărbători locale în 2019.

Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020, pentru perioada 2020-2021

Asociaţia Grupul de Acţiune Localã Mara-Gutâi beneficiază de fonduri nerambursabile pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 2 Nr. C19402030011662675505/08.01.2020.

În cadrul proiectului de funcţionare şi animare vor fi organizate următoarele activităţi:

 • Acțiuni de animare prin activitãţi de informare şi grupuri de lucru
 • Instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL
 • Găzduirea şi actualizarea Site-ului web GAL
 • Realizare de materiale de animare şi publicitate
 • Realizare şi difuzare spot TV/film informare de scurtã duratã
 • Organizarea de sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente

Contract de finanţare subsecvent nr. 1,  Nr. C19401030011662675505/29.11.2016.

Asociaţia Grupul de Acţiune Localã Mara-Gutâi beneficiază de fonduri nerambursabile pentru proiectul cu titlul „Sprijin pentru cheltuieli de funcţionare şi animare”, finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), implementat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Mãsura 19 ”Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, Sub-Mãsura 19.4, Acord cadru de finanţare nr. C19400030011662675505/29.11.2016, Contract de finanţare subsecvent nr. 1 Nr. C19401030011662675505/29.11.2016.

În cadrul proiectului de funcţionare şi animare vor fi organizate următoarele activităţi:

 • Activități de promovare, informare şi animare a teritoriului
 • Instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL
 • Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL
 • Participarea la activitățile Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală şi reţele europene
 • Organizarea de sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente
 • Găzduirea şi actualizarea Site-ului web GAL
 • Realizare şi difuzare spot TV
 • Anunțuri în presa online