Proiect SM 19.1 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027 a GAL Mara-Gutâi, judeţul Maramureş

În perioada 27.09-26.12.2023, Asociația Grupul de Acțiune Locala (GAL) Mara-Gutâi, Maramureș implementează proiectul cu titlul: „Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027 a GAL Mara-Gutâi, judeţul Maramureş”, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 LEADER, Sub-Măsura 19.1, Decizie de finanțare: Nr. D19100000012362600092/27.09.2023.

Programul de achiziții proiect SM 19.1

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt grupate pe două categorii:

  • A – Activități  de animare, informare, consultare, organizare grupuri de lucru, întâlniri cu partenerii
  • B – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală;

Scrierea SDL va urmări  etapele logice ale unei Strategii de dezvoltare locală: colectarea de date, analiza SWOT, pe domenii principale, stabilirea priorităților și a obiectivelor și stabilirea măsurilor și a planului financiar.

Rezultate: 15 întâlniri publice, câte o activitate la nivelul fiecărei UAT din cadrul teritoriului parteneriatului Grupului de Acțiune Locală Mara-Gutâi, respectiv în localitățile: Bocicoiu Mare, Budești, Bârsana, Călinești, Câmpulung la Tisa, Desești, Giulești,  Ocna Șugatag, Oncești, Remeți, Rona de Jos, Sarasău, Săpânța, Vadu Izei și orașul Cavnic, minimum 10 persoane/acțiune, total min 150 participanți, – 2 grupuri de lucru tematice, min 30 participanți, o activitate de consultare, informare, întâlnire cu partenerii, min 30 persoane, un seminar pentru consens SDL, întâlnire cu partenerii, ,min 30 persoane, o întâlnire cu partenerii pentru validarea SDL, min 30 persoane și management-ul proiectului, ca activitate transversală.

Obiectivul general: Creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală

Obiectivul specific: Construcția instituțională la nivel local în vederea oficializării parteneriatului privat-public GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MARA-GUTÂI și pregătirea participativă a Strategiei de dezvoltare locală în vederea participării la selecția Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).

Obiectivele operaționale sunt legate de obiectivul specific prin conceptul de complementaritate şi legăturile care dau coerenţă zonei :

  • Obiectiv operațional 1 (O1) – Utilizarea eficace a resurselor
  • Obiectiv operațional 2 (O2) – Lărgirea publicului participant la actul decizional
  • Obiectiv operațional 3 (O3) – Crearea de mecanisme pentru abordarea sinergiilor și a conflictelor potențiale (între diverse grupuri de interese).

Proiect SM 19.1 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027 a GAL Mara-Gutâi, judeţul Maramureş

Acţiuni de animare/întâlniri publice-15 acţiuni (Activitatea A1)-minimum 10 persoane/acţiune, total 183 persoane

 

Proiect SM 19.1 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027 a GAL Mara-Gutâi, judeţul Maramureş

Întâlniri/Grupuri de lucru tematice-2 grupuri de lucru (Activitatea A2)-minimum 15 persoane/acţiune-total 33 persoane

Proiect SM 19.1 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2023-2027 a GAL Mara-Gutâi, judeţul Maramureş

Activitate de consultare, informare, întâlnire cu partenerii (Activitatea A3)

Seminar pentru consens SDL, întâlnire cu partenerii (Activitatea A4)

Întâlnire cu partenerii pentru validarea SDL (Activitatea A5)